Kvalitet & Miljö


Det är skillnad på grus och grus…

Med rätt material blir materialåtgången mindre och totalkostnaden lägre. Tuna Grus levererar certifierat kvalitetsmaterial.

Kvalitetstänkande ska följa hela kedjan, från berg till färdigt och utkört material. CE-märkningen innebär att vi har ett fungerande kontrollsystem och en kvalitet som gör att vi kan leverera till olika typer av krävande jobb. Den höga kvaliteten och servicenivå ska också gälla i kontakter, från myndigheter till kund.
 
Att driva en bergtäkt betyder påverkan av natur och miljö. Detta tar vi på största allvar och har därför en genomtänkt plan för hur vi ska störa så lite som möjligt.

© 2023 Tuna Grus | Tuna Gård | 598 96 Vimmerby | Tel: 070-624 19 36 | hammarskjold@telia.com