Produkter

Vi har grus för olika användningsområden och i många olika fraktioner. Är du osäker på vilket material du behöver? 
I produktlistan nedan får du tips inför ditt val. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att få rätt material till rätt plats!

Längst ner på sidan finns också mer allmän information om  olika fraktioner.

Fler fraktioner kan tas fram efter beställning. Vi kan även leverera matjord, kontakta oss för att kontrollera tillgången.

Stenmjöl 0/4

Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor, halkbekämpning mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar.

Stenmjöl 0/8

Delvis samma användningsområde som 0/4. Kan även användas som alternativ till 0/16 för vägar med bra bärighet och kvalitet men med för lite bindmedel eller risk för rullgrus

Slitlager 0/16

Används som slitlager (överst) på grusvägar. Packar sig och ger en hård yta. Benämns även väggrus.

Bärlager 0/32

Används som bärlager vid vägbyggnad samt det vanligaste valet för skogsvägar.

Förstärkning 0/100

Används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar mm. Mycket bra bärighet.

Förstärkning 0/200

Grovkrossat bergmaterial som används till utfyllnad och förstärkning av vägkroppar som byggs på sämre mark.

Bärlager 0/70

Används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.

Makadam 4/8

Som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar, finare dränering, alternativ till singel på trädgårdsgångar mm Används även i asfalt.

Makadam 8/16

Till dränering, under betongplatta, iblandning i betong. Fint som gårdsgrus. Lätt att ösa med skyffel.

Makadam 8/22

info text.

Makadam 16/32

Makadam som används att gjuta på (under betongplatta). Vanlig till infiltrationsbädden efter avloppsbrunnen

Makadam 32/64

Vår grövsta makadam. Lämplig till järnvägsmakadam, under slipers. Kan användas som dekorsten i slänter etc

Vad betyder siffrorna?

Fraktioner som heter 0 följt av en siffra, exempelvis 32, innebär att materialet innehåller storlekar från max 32 mm ned till det allra minsta finaste material, det vi kallar bindmedlet. Bindmedlet gör att materialet packas ihop och blir hårt. Lite förenklat kan sägas att ju större tyngder som ska belasta vägen eller grunden, ju större stenstorlek och tjockare grund krävs.
 
En fraktion med mindre stenar, exempelvis 0-16, ger en finare och slätare väg men det kräver att vägen har en bra grund och form i botten. Om vägen har dålig bärighet är det bättre att först förstärka upp den med ett grövre bärlager.
 
Makadam, exempelvis 8-16, innehåller inget bindmedel utan bara rensorterade stenar mellan 8 och 16 mm. Makadam håller ingen fukt och är därför lämpligt till dränering m m.

© 2020 Tuna Grus | Tuna Gård | 598 96 Vimmerby | Tel: 070-624 19 36 | hammarskjold@telia.com